Maşini & Utilaje

Cînd mai multe rotiţe se îmbinǎ perfect, producţia e îmbunǎtǎţitǎ.

Depinzînd de cerere, industria constructoare de maşini şi de echipamente industriale înregistreazǎ fluctuaţii semnificative. În timp ce continuitatea bunurilor de investiţie poate fi anticipatǎ de cǎtre producǎtori şi clienţi, fluctuaţiile conjuncturale obligǎ la un grad ridicat de flexibilitate. În acest context, capacitatea de a reacţiona rapid pentru a adapta nevoile în logisticǎ, este un factor decisiv. Wiedmann & Winz asigurǎ multor producǎtori diverse etape din lanţul logistic. Asigurǎm servicii de logisticǎ, prin intermediul proiectelor de externalizare ne putem însǎ ocupa tot atît de bine de întreaga logisticǎ şi anume : transportul mijloacelor de producţie, stocarea, aprovizionarea producţiei etc.

În industria maşinilor şi a echipamentelor industriale vǎ propunem în mod special urmǎtoarele servicii :

  • Transporturi în Europa
  • Curse tur retur
  • Cross docking
  • Depozitare şi gestiunea stocurilor
  • Preasamblare
  • Aprovizionarea lanţurilor de producţie
  • Controlul calitǎţii
  • Livrǎri express.