TRANSPORT

Transport internaţional şi servicii conexe

Aprovizionarea şi distribuţia la scară mondială reprezintă elementul fundamental al economiei şi continuă sa stimuleze externalizarea serviciilor de logistică. Pentru ca lanţul logistic să fie în acelaşi timp fiabil şi flexibil, e nevoie de parteneriate solide în logistica contractuală, coroborate cu o capacitate de a asigura o creştere semnificativă a nevoilor de transport. Prin intermediul unor procese logistice rapide, avantajoase şi sigure, vă conectǎm eficient cu pieţele internaţionale. În acest sens, ne-am construit reţeaua rutieră în strînsă legăturǎ cu parteneri de încredere din transportul aerian şi maritim de mărfuri.